4
Your Rating
Rating
What’s Wrong with You, Duke? Average 4 / 5 out of 105
Alternative
What’s Wrong with You, Duke?/ Why Are You Doing This, Duke? / Ada Apa Dengan Duke? / Por Qué Haces Esto, Duque? / Tại Sao Ngài Lại Làm Điều Này, Công Tước Của Tôi!? / Wae Ileoseyo, Gongjagnim! / Why are you doing this, my Duke!? / 公爵大人为什么这样 / 冷血公爵の心変わり / 冷血公爵的变心 / 왜 이러세요, 공작님! / 公爵中了爱情魔咒
Author(s)
Updating
Artist(s)
Updating
Genre(s)
Type
Manhwa
Tag(s)
Updating